Biografia Usługi Prawnicy Doswiadczenie Kontakt Linki English French
 


FAŁSZYWE E-MAILE W OBIEGU!

Szanowni Państwo,

z informacji, jakie uzyskaliśmy w ciągu ostatnich kilku dni wynika, iż do przypadkowych odbiorców trafiają fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty w załączniku. Wiadomości te rzekomo wysyłane są przez pracownika Kancelarii Setkowicz. Niniejszym informujemy, iż Kancelaria Setkowicz NIGDY nie wysyła żadnych oficjalnych wezwań drogą e-mail, zaś ostatnio pojawiające się wiadomości są albo próbą wyłudzenia albo są zagrożone wirusem. W celu ochrony własnych komputerów i urządzeń mobilnych, prosimy o nieotwieranie załączników, jak również o zignorowanie bezzasadnych wezwań do zapłaty. Podjęliśmy stosowne kroki i działania, w szczególności zawiadamiając odpowiednie organy ścigania, by wyeliminować tego typu zachowania przestępcze. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich adresatów fałszywych wiadomości o przesyłanie kopii takich e-maili na adres kancelaria@setkowicz.com. Otrzymane kopie zostaną niezwłocznie przekazane odpowiednim organom.

Z poważaniem
Renata Setkowicz
aplikant radcowski


   Kancelaria Prawna Jerzy Setkowicz założona została we wrześniu 1991 roku jako jedna z pierwszych w Krakowie kancelarii świadczących pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych w powstającym ówcześnie systemie gospodarki rynkowej, opartym o swobodę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Od samego początku działalności kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Naszymi Klientami są zarówno osoby rozpoczynające aktywność zawodową, jak również średnie i duże firmy, które korzystają z naszej wiedzy i doświadczenia przy podejmowaniu złożonych operacji gospodarczych, negocjowaniu kontraktów i porozumień, przekształcaniu i tworzeniu nowych jednostek, a także przy zabezpieczaniu i egzekwowaniu należności.

   Jedną z dobrych stron Kancelarii jest właśnie duże doświadczenie zdobyte dzięki praktycznemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.
   Klientom korzystającym z pomocy prawnej Kancelarii zapewniamy jednocześnie analizę aspektów podatkowych zamierzonej czynności. Wychodzimy bowiem z założenia, że nie można przygotowywać rozwiązań prawnych w oderwaniu od ich skutków podatkowych.

   Rozwój kancelarii oparty jest na ścisłej współpracy, młodych, dynamicznych prawników z radcami prawnymi, notariuszami, doradcami podatkowymi i pracownikami naukowymi. Przykładamy ogromną wagę do stałego podnoszenia kwalifikacji. O poziomie fachowym zespołu kancelarii niech świadczy fakt, że niektórzy z prawników rozpoczynających swą karierę zawodową właśnie w Kancelarii Prawnej Jerzy Setkowicz kierują obecnie samodzielnie departamentami prawnymi dużych firm lub też pracują w największych światowych firmach doradczych.

   Oferujemy ugruntowaną wiedzę, znajomość przedmiotu oraz wysoką jakość świadczonych usług. Mając na uwadze ograniczenia i trudności w gospodarowaniu z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorcy nasze usługi świadczymy za rozsądną cenę.
   Wynagrodzenie, jakie kancelaria pobiera za świadczone usługi jest iloczynem stawki godzinowej pracy prawnika i ilości godzin poświęconych danemu zagadnieniu.
   Przy reprezentowaniu Klienta w sporach sądowych i w postępowaniach odwoławczych ustalamy z góry wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy.
   Rozliczenia z Klientami korzystającymi ze stałej, bieżącej pomocy prawnej Kancelarii dokonywane są na podstawie tzw. ryczałtu z limitem godzin, a zatem koszty miesięcznej pomocy prawnej są z góry znane.

 
 
projekt i wykonanie:espronet