Biografia Usługi Prawnicy Doswiadczenie Kontakt Linki English French
 


Jerzy Setkowicz
radca prawny
doradca podatkowy
Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone obroną pracy magisterskiej w 1985 roku. Aplikacja radcowska w latach 1987-1990.
W latach 1988-1991 doradztwo prawne przy tworzeniu „odkrytych na nowo” spółek prawa handlowego oraz rozpoczynaniu działalności gospodarczej.
W latach 1990-1991 radca prawny w Biurze Handlu Zagranicznego Hydrokop w Krakowie
oraz Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop.

Od 1991 roku prowadzi Kancelarię Prawną zajmującą się kompleksową pomocą prawną w działalności gospodarczej.

Posiada osobiste doświadczenie w zakresie funcjonowania organów spółek prawa handlowego, był członkiem rad nadzorczych spółek z o.o. i spółek akcyjnych, w tym dwóch kadencji bezpośrednio poprzedzających wejście Stalprodukt S.A. w Bochni na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pełnił także funkcje syndyka upadłości i likwidatora.

Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Małopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, skarbnik a następnie przewodniczący Komisji ds. Aplikantów.

Odpowiada za całość pracy Kancelarii.

W zainteresowaniach i doświadczeniach zawodowych szczególne miejsce zajmują:
  • funcjonowanie podmiotów gospodarczych w polskim systemie prawa
  • sprawo korporacyjne
  • prawo podatkowe
  • umowy gospodarcze
  • zabezpieczanie i dochodzenie należności

Agnieszka Wasilewska
radca prawny
w 2004r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w sierpniu 2004r. Zakres zainteresowań zawodowych obejmuje zagadnienia związane z prawem cywilnym oraz handlowym. Ponadto zajmuje się sprawami związanymi z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Sądowego, sprawami z zakresu windykacji wierzytelności oraz opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym, a także prawem pracy.
 
Katarzyna Setkowicz radca prawny, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1985 roku. Aplikacja radcowska 1988-1991 zakończona wpisaniem na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie. Ukończyła specjalistyczny kurs syndyków i likwidatorów.
Zajmuje się w szczególności prawem upadłościowym
i naprawczym oraz problematyką zamówień publicznych.
 
Barbara Sobolewska radca prawny. W 2002 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1997-2002), pracę magisterską pt. „Akcje nieme” napisała w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego.
W Kancelarii od kwietnia 2003 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu windykacji wierzytelności oraz opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym. Zainteresowania zawodowe dotyczą szczególnie prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa morskiego. Posługuje się językiem angielskim.
 
Małgorzata Szczepańska – Krzykawska
radca prawny, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1998 r. Pracę magisterską pt. „Oszustwo w działalności gospodarczej” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Gaberle.
W Kancelarii od paĽdziernika 1997. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, tworzeniem wzorców umów i regulaminów, a także odszkodowaniami za szkodę majątkową.


 
Paulina Szewczyk
prawnik, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2006 roku obroną pracy magisterskiej pt. "Umowa licencyjna na znak towarowy" w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, pod kierunkiem Prof. dr hab. Mirosława Steca, za którą to pracę otrzymała wyróżnienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie Urzędu Patentowego na najlepszą pracę studencką, magisterską, doktorską i habilitacyjną w 2006 roku. Zakres zainteresowań zawodowych obejmuje zagadnienia związane z prawem własności przemysłowej i prawem konkurencji. Z dużym zainteresowaniem zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego."